Gałęźna Mała

Zdjęcia z rezerwatu przyrody Dolina Huczka w Gałęźni Małej